Våra material

Duroxite® 100

Duroxite® 100 tillverkas genom att lägga bågsvetsa kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål.

Den hårdpåsvetsade plåten lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage . Den flerskiktade påsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC och en typisk ythårdhet på 55 HRC vid förhöjda temperaturer upp till 590 °C. Duroxite® 100 finns med ett eller flera påsvetsade skikt och upp till 20 mm (3/4”) påsvetsningstjocklek.

Största fördelar

  • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.
  • God formbarhet på grund av det brutna sprickmönstret på den hårdpåsvetsade ytan.

Typiska tillämpningar

Duroxite® 100 har bred användning inom gruvbrytning, kraftproduktion, cement, muddring, stålproduktion, avfallshantering, glastillverkning samt massa- och pappersindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvdrift: Stup/matare, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävskopor
  • Cement Separatorer, utloppskoner för klinkers, stup för sintermalm, utloppskanaler för klinkerkvarnar, trattar
  • Dränering: Dräneringsrör och pumpar, , sugledningar, pumpavlopp
  • Stål: Fläktblad/hus, vibrerande siktplåtar för koks
  • Energi: Kolhanteringsstup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silobunkrar
180